สามารถดูรายละเอียดเงินเดือนตุลาคมได้แล้ว
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ครูขั้นวิกฤติ ครู-sp2 เงินเดือนออกวันที่ 25
พนักงานราชการ ครูวิทย์ - คณิต ธุรการ นักการ sp2 พี่เลี้ยงเด็กพิการ ครูผู้ทรงคุณค่า
เงินยังไม่โอนมาจาก สพฐ.
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ : 086-3777378
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) สพป.อย.2