สามารถดูรายละเอียดเงินเดือนกันยายนได้แล้ว ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
ครูขั้นวิกฤติ ครูวิทย์ - คณิต ครู-sp2 เงินเดือนออกวันที่ 26
ธุรการ นักการ sp2 พี่เลี้ยงเด็กพิการ ครูผู้ทรงคุณค่า เงินเดือนออกวันที่ 29
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ : 086-3777378
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) สพป.อย.2